Πως μπορώ να ακυρώσω ένα domain το οποίο εχω κατοχυρώσει;

στάλθηκε 10 Μάι '12, 05:15

gravatar image

depy86
0333333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Μπορεί να πραγματοποιηθεί ακύρωση μόνο για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr, αρκεί να ζητηθεί μέσα στις 5 πρώτες ημέρες της κατοχύρωσης, για να είναι δυνατή η ανάκληση από το μητρώο .gr. Για να προχωρήσουμε στην ακύρωση της κατοχύρωσης για το .gr όνομα χώρου σας, θα χρειαστεί να αποστείλετε ένα e-mail στο papaki προς [email protected], το οποίο για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να αποσταλεί από τον λογαριασμό e-mail που έχετε δηλώσει στο papaki.

Το ποσό που πληρώσατε για την κατοχύρωση του ονόματος πιστώνεται αυτομάτως υπό τη μορφή credits (1 credit = 1 euro) στον λογαριασμό σας στο papaki, και είναι άμεσα διαθέσιμο προς χρήση σε επόμενη παραγγελία σας.

Οι κατοχυρώσεις σε όλες τις άλλες καταλήξεις ονομάτων π.χ. .com, .eu, .net, .info, .de, είναι οριστικές και δεν μπορεί να γίνει ακύρωση.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 15:58

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 10 Μάι '12, 05:15

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,332 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 15:58

ajax-loader.gif