Πόσους λογαριασμούς email μπορώ να έχω κάτω από το ίδιο domain name;

στάλθηκε 26 Ιαν '12, 04:56

gravatar image

depy86
0333333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Ο αριθμός των e-mails που μπορείτε να ενεργοποιήσετε επάνω σε ένα domain σας, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του πακέτου φιλοξενίας που θα χρησιμοποιήσετε σε αυτό το όνομα. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από την πλευρά των domains, και ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι απεριόριστος ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας που θα επιλέξετε.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 17:08

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×19

Η ερώτηση προστέθηκε: 26 Ιαν '12, 04:56

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,785 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 17:08

ajax-loader.gif