χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να χρησιμοποιήσει κανείς το joomla; και που μπορεί να βρει κανείς tutorials και οδηγίες γενικά σχετικά με αυτό;

στάλθηκε 10 Δεκ '12, 00:47

gravatar image

depy86
0333333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Χρειάζεται να έχεις ορισμένες γνώσεις όσον αφορά την αρχική εγκατάσταση, αλλά είναι αρκετά εύκολο εφόσον έχεις ξεκάθαρες οδηγίες. Μπορείς να βρεις οδηγίες βήμα-βήμα με εικόνες για να "στήσεις" ένα Joomla site από την αρχή εδώ.

Στη συνέχεια η δημιουργία των σελίδων, η επιλογή template κτλ. είναι αρκετά εύκολη. Πολλές πληροφορίες θα βρεις στο Joomla forum για την Ελλάδα, όπου εκατοντάδες άλλοι χρήστες αυτής της πλατφόρμας θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν με τις απορίες σου.

μόνιμο link

απαντήθηκε 16 Σεπ '13, 14:57

gravatar image

mariannasiouti
1511
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×19
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 10 Δεκ '12, 00:47

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,512 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπ '13, 14:57

ajax-loader.gif