Τι σημαίνει ο όρος seo;

στάλθηκε 19 Ιούν '12, 15:05

gravatar image

konstantinos_d
0222222
ποσοστό αποδοχής: 0%


Ο όρος SEO προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Search Engine Optimization, που σε μετάφραση σημαίνει Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης. Το SEO περιγράφει όλες τις ενέργειες και επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε ένα site, έτσι ώστε να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης των μηχανών αναζήτησης όπως π.χ. στην Google, σε όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 18:08

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×5

Η ερώτηση προστέθηκε: 19 Ιούν '12, 15:05

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 8,920 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπ '13, 18:08

ajax-loader.gif