Ελλάδα
801-1136624 Live Chat

Τι είναι το website builder; πως λειτουργεί;

στάλθηκε 15 Απρ '13, 06:31

gravatar image

John Doe
1242424
ποσοστό αποδοχής: 0%


Websitebuilder ονομάζονται οι εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να φτιάξει εύκολα το site του. Οι εφαρμογές είναι συνήθως web, δηλαδή μπορεί κάποιος να τις χρησιμοποιήσει μέσα από έναν Browser. Οι εφαρμογές έχουν γίνει αρκετά δημοφιλείς επειδή είναι πολύ εύκολο για κάποιον χρήστη, χωρίς τεχνική γνώση, να δημιουργήσει το site του. Τα site builder συνήθως έρχονται με έναν αριθμό έτοιμων templates, που μπορεί να τροποποιήσει ο χρήστης και να αλλάξει τα χρώματα, εικόνες και ρυθμίσεις.

μόνιμο link

απαντήθηκε 04 Σεπ '13, 14:37

gravatar image

dim01
0
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×10
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 15 Απρ '13, 06:31

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,800 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 04 Σεπ '13, 14:37

ajax-loader.gif