Τι είναι η υπηρεσία dns και πως χρησιμοποιείται;

στάλθηκε 22 Μάρ '13, 19:05

gravatar image

elena_di
15212121
ποσοστό αποδοχής: 0%


Η υπηρεσία DNS μεταφράζει ένα όνομα χώρου σε κάποια IP, όπως πχ. το www.papaki.gr στην IP 194.219.114.194, η οποία και επιτρέπει σε ένα site να είναι προσβάσιμο online, εισάγοντας στον browser απλά το domain name και όχι πολύπλοκους αριθμούς. Η υπηρεσία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε dns (zone) records, όπως A records, MX records και CNAMES records. Χρησιμοποιείτε μέσω του λογαριασμού σας στο papaki.gr. Μόλις την ενεργοποιήσετε από εδώ την υπηρεσία http://www.papaki.gr/freedns.htm -> πατήστε πάνω στο domain για το οποίο ενεργοποιήσατε την υπηρεσία για να μεταφερθείτε στη σελίδα διαχείρισης του domain. Πατήστε επεξεργασία δίπλα από τη ρύθμιση "DNS Hosting υπηρεσία" και είτε μπορείτε να εισάγετε αυτόματα DNS εγγραφές για να συνδέσετε το domain σας εύκολα με δημοφιλείς πλατφόρμες όπως Blogger, Gmail, website builder κτλ.

μόνιμο link

απαντήθηκε 13 Σεπ '13, 22:55

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×9

Η ερώτηση προστέθηκε: 22 Μάρ '13, 19:05

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 6,687 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπ '13, 22:55

ajax-loader.gif