Μπορώ να κάνω ανανέωση ενός domain name αφου λήξει; με ποιο τρόπο; και υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις;

στάλθηκε 02 Οκτ '12, 15:48

gravatar image

dimos23
0444
ποσοστό αποδοχής: 0%


Η ανανέωση ενός domain name μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του λογαριασμό του Διαχειριστή στο Papaki.gr. Η κατάσταση του ονόματος μετά την ημερομήνια λήξης, ονομάζεται "Καραντίνα" και το χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην κατάσταση αυτή διαφαίρει σε κάθε κατάληξη. Η χρονική περίοδος Καραντίνας για κάθε κατάληξη αναφαίρετε στην σελίδα του Τιμοκαταλόγου μας, καθώς επίσης εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το κόστος ανανέωσης της κάθε κατάληξης.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 11:11

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

Στα domains όπου υπάρχει περίοδος καραντίνας μετά τη λήξη τους, μπορείτε να προχωρήσετε σε ανανέωση κανονικά μέσα από το περιβάλλον διαχείρισής σας στο papaki. Συνήθως, δεν υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση αν προχωρήσετε σε ανανέωση μέσα σε αυτήν την χρονική περίοδο. Σε ορισμένες καταλήξεις π.χ. com, ενδέχεται να υπάρξει ένα μεγάλο κόστος ενεργοποίησης για το domain σας όταν έχει παρέλθει και το χρονικό διάστημα της καραντίνας των 40 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης (η κατάσταση αυτή ονομάζεται redemption).

Μία καλή πρακτική, είναι να αφιερώνετε λίγο χρόνο κάθε φορά στο να διαβάζετε τους βασικούς κανονισμούς εκχώρησης για την κάθε κατάληξη που έχετε επιλέξει. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε αν υπάρχει περίοδος χάριτος (καραντίνα) μετά την ημερομηνία λήξης για κάθε domain σας, και ποιο είναι το περιθώριο που έχετε για την ανανέωσή του. Για παράδειγμα ένα .gr domain, μετά την ημερομηνία λήξης του εισέρχεται σε κατάσταση καραντίνας για τις επόμενες 15 ημέρες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα αν υπάρχει κάποια σελίδα στο domain σας αυτή απενεργοποιείται, αλλά μπορείτε κανονικά να προχωρήσετε στην ανανέωσή του χωρίς κάποια επιπρόσθετη χρέωση. Αφού περάσουν οι 15 ημέρες καραντίνας, τότε το domain ελευθερώνεται και είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση από οποιονδήποτε. Αντίθετα, ένα .de domain δεν έχει περίοδο χάριτος και θα πρέπει απαραιτήτως να προχωρήσετε σε ανανέωση πριν την ημερομηνία λήξης του. Αν ένα .de domain λήξει, η μόνη λύση για να το ανακτήσετε είναι να επικοινωνήσετε με το μητρώο .de, εφόσον δεν έχει ήδη κατοχυρωθεί από κάποιον άλλον.

Για τις καταλήξεις που παρέχονται από το papaki, μπορείτε να δείτε από εδώ έναν συνοπτικό πίνακα με τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε μία από αυτές.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 11:16

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

επεξεργάστηκε 15 Σεπ '13, 13:41

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×3

Η ερώτηση προστέθηκε: 02 Οκτ '12, 15:48

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 9,270 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπ '13, 13:41

ajax-loader.gif