Ποια στοιχεία θα πρέπει να προσέξω κατα την επιλογή ενός domain;

στάλθηκε 08 Ιαν '13, 03:54

gravatar image

despoinak
10234
ποσοστό αποδοχής: 0%


Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο στο domain name που θα επιλέξετε να κατοχυρώσετε και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσετε στη σελίδα σας, καθώς αυτό θα αποτελεί την ταυτότητά σας στο διαδίκτυο. Επίσης, αποτελεί για την Google και άλλες μηχανές αναζήτησης θεμελιώδες κριτήριο κατάταξης ενός site στα αποτελέσματά της.

Είναι σημαντικό το domain σας να είναι σύντομο, απλό, περιγραφικό και ευκολομνημόνευτο, και να αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ιστοσελίδας σας.

Καλό θα ήταν το domain που θα επιλέξετε να μην έχει διαφορετικούς τρόπους γραφής, διότι αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον από πιθανό ανταγωνιστή σας, πέρα από το γεγονός ότι ίσως να μην καταφέρουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες να βρουν εύκολα τη σωστή σελίδα σας. Είναι συνήθης πρακτική σε περίπτωση που υπάρχουν διάφοροι τρόποι γραφής ενός ονόματος, να κατοχυρώνετε το domain σας σε όλες τις μορφές, και στη συνέχεια να ανακατευθύνετε όλα αυτά τα domains σας στην κεντρική σας σελίδα.

Επίσης, πρέπει να επιδιώξετε το domain σας να αποτελεί ή να περιλαμβάνει λέξεις-κλειδιά, τα οποία χρησιμοποιούνται για αναζήτηση πληροφοριών/προϊόντων/υπηρεσιών από χρήστες στην Google.

Τέλος, είναι εξίσου σημαντικό το domain που θα επιλέξετε να σας αρέσει και να εκφράζει το προσωπικό σας γούστο!

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 19:40

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×7

Η ερώτηση προστέθηκε: 08 Ιαν '13, 03:54

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 6,273 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 19:40

ajax-loader.gif