Ποιά είναι τα "internal links";

στάλθηκε 04 Σεπ '13, 14:42

gravatar image

titos.ko.88
0333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Internal links ονομάζονται οι εσωτερικοί σύνδεσμοι σε ένα website. Ένα αντιπροσωπευτικό και επιτυχημένο παράδειγμα είναι το sitemap, το οποίο περιλαμβάνει links με τη δομή, το περιεχόμενο, τις κατηγορίες και υποκατηγορίες ενός website.

μόνιμο link

απαντήθηκε 04 Σεπ '13, 14:56

gravatar image

PapakiDespoina
101
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×1
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 04 Σεπ '13, 14:42

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 7,100 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 04 Σεπ '13, 14:56

Σχετικές ερωτήσεις

ajax-loader.gif