Πως μπορώ να ενεργοποιήσω το security pin στο papaki.gr?

στάλθηκε 15 Φεβ '12, 21:32

gravatar image

Mike4
1262626
ποσοστό αποδοχής: 0%


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία security pin, μέσα από το περιβάλλον διαχείρισής σας στο papaki. Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας από εδώ, θα πατήσετε επάνω στο domain σας, και στη συνέχεια στην επιλογή "Domain security pin" θα πατήσετε στο "off", για να το αλλάξετε σε "on".

Στο επόμενο βήμα θα σας κατευθύνει το σύστημά μας έτσι ώστε να καταχωρήσετε τον αριθμό του κινητού σας, όπου θα προωθείται ο κωδικός που θα χρειάζεστε μέσω sms, κάθε φορά που θα θέλετε να ενημερώσετε τους nameservers στο domain σας.

Το κόστος ενεργοποίησης της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 0,50€+ΦΠΑ ανά μήνα, για κάθε domain.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 18:09

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

επεξεργάστηκε 27 Οκτ '16, 13:49

gravatar image

admin ♦♦
11

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×2
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 15 Φεβ '12, 21:32

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 6,309 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 27 Οκτ '16, 13:49

Σχετικές ερωτήσεις

ajax-loader.gif