Ξέρετε να υπάρχει κάποια ρύθμιση για να μην φαίνεται ότι έχω συνδεθεί στο facebook από το κινητό;

στάλθηκε 25 Απρ '13, 09:22

gravatar image

John Doe
1242424
ποσοστό αποδοχής: 0%


Έως τώρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση για να μην εμφανίζεται ότι συνδέεσαι από το κινητό σου στο Facebook. Ίσως δημιουργηθεί κάτι στο μέλλον, παρόπο που δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο από την πλευρά του Facebook ;)

μόνιμο link

απαντήθηκε 17 Σεπ '13, 01:20

gravatar image

mariannasiouti
1511
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×20
×2
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 25 Απρ '13, 09:22

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,021 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπ '13, 01:20

ajax-loader.gif