Έχεις domain στο Papaki;

Επίλεξε το banner που σου ταιριάζει και μοίρασε την αγάπη σου για το Papaki, οπουδήποτε στο διαδίκτυο!

Papaki Banners

Σημαντικό: Θα πρέπει να αντικαταστήσεις το link που υπάρχει τώρα μέσα στον κώδικα που δίνεται για κάθε banner, με το δικό σου referral link. Π.χ. στο παρακάτω κομμάτι κώδικα έχει αντικατασταθεί το link με το "τοreferrallinkμουεδώ". Εντόπισέ το και αντικατάστησέ το με το δικό σου.

I love Papaki

<div style="text-align:center;"><a href="τοreferrallinkμουεδώ"><img src="https://cdn.papaki.com/imgsgr/images/website/brand/badge_papaki_enabled.jpg" alt="I love Papaki" style="border:none;max-width:270px;" /></a></div>

Αντιγραφή
Αντιγράφηκε στο clipboard
I love Papaki

<div style="text-align:center;"><a href="τοreferrallinkμουεδώ"><img src="https://cdn.papaki.com/imgsgr/images/website/brand/badge_papaki_enthusiast.jpg" alt="I love Papaki" style="border:none;max-width:270px;" /></a></div>

Αντιγραφή
Αντιγράφηκε στο clipboard
I love Papaki

<div style="text-align:center;"><a href="τοreferrallinkμουεδώ"><img src="https://cdn.papaki.com/imgsgr/images/website/brand/badge_papaki_love.jpg" alt="I love Papaki" style="border:none;max-width:270px;" /></a></div>

Αντιγραφή
Αντιγράφηκε στο clipboard
I love Papaki

<div style="text-align:center;"><a href="τοreferrallinkμουεδώ"><img src="https://cdn.papaki.com/imgsgr/images/website/brand/badge_papaki_enabled.png" alt="I love Papaki" style="border:none;max-width:270px;" /></a></div>

Αντιγραφή
Αντιγράφηκε στο clipboard
I love Papaki

<div style="text-align:center; font:normal 12px/normal verdana, helvetica, arial, sans;"><a href="τοreferrallinkμουεδώ"><img src="https://cdn.papaki.com/imgsgr/images/website/brand/badge_papaki_enthusiast.png" alt="I love Papaki" style="border:none;max-width:270px;" /></a></div>

Αντιγραφή
Αντιγράφηκε στο clipboard
I love Papaki

<div style="text-align:center; font:normal 12px/normal verdana, helvetica, arial, sans;"><a href="τοreferrallinkμουεδώ"><img src="https://cdn.papaki.com/imgsgr/images/website/brand/badge_papaki_love.png" alt="I love Papaki" style="border:none;max-width:270px;" /></a></div>

Αντιγραφή
Αντιγράφηκε στο clipboard

Ξεκίνα να βγάζεις χρήματα τώρα! Βρες το referral link στο Control Panel σου.