Νέος τιμοκατάλογος

Σε ισχύ από 8/1/24. Για τις ακριβείς τιμές συμβουλευτείτε το control panel σας και τις επιμέρους σελίδες στο Papaki.com.

Από 8/1/24 τίθεται σε ισχύ νέος τιμοκατάλογος για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Papaki.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το ποσοστό των αυξήσεων ανά κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανανέωσης υπηρεσίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το control panel σας μετά τις 8/1/24, καθώς υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης του ποσοστού ανάλογα με την ημερομηνία της προηγούμενης αγοράς, αλλά και με το badge στο οποίο ανήκετε.

Προϊόν/υπηρεσία

Ποσοστό αύξησης*

.gr

έως +6%

Άλλα domains

+11%

Shared Hosting

+10%

Managed WordPress

+10%

Semi Dedicated

+10%

Email

+15%

SSL

+15%

*Τα αναφερόμενα ποσοστά μπορεί να παρουσιάσουν μικρές αποκλίσεις για λογιστικούς λόγους.