Νέος τιμοκατάλογος

Σε ισχύ από 1/1/23. Για τις ακριβείς τιμές συμβουλευτείτε το control panel σας και τις επιμέρους σελίδες στο Papaki.com.

Από 1/1/23, λόγω των οικονομικών συνθηκών και του πρωτοφανούς πληθωρισμού, τίθεται σε ισχύ νέος τιμοκατάλογος για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Papaki.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το ποσοστό των αυξήσεων ανά κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανανέωσης υπηρεσίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το control panel, καθώς υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης του ποσοστού ανάλογα με την ημερομηνία της προηγούμενης αγοράς, αλλά και με το badge στο οποίο ανήκετε.

Προϊόν/υπηρεσία

Ποσοστό αύξησης

.gr

έως +20%

.eu

έως +22%

.com

έως +22%

Άλλα domains

+16%

SSL

+15%

Email

+20%

Shared Hosting

+10%

Semi Dedicated

+20%

Reseller Hosting

+10%

Managed WordPress

+20%

Website Builder

+20%