Όλα τα μελλοντικά emails θα σας σταλούν στη γλώσσα που επιθυμείτε και έχει αποθηκευτεί η προτίμηση γλώσσας στο λογαριασμό σας.