Έλεγχος Αίτησης Κατοχύρωσης .GR Domain Names

Το Papaki είναι ο πρώτος καταχωρητής στην Ελλάδα που σου παρέχει Έλεγχο Αίτησης Κατοχύρωσης για τα domain names που κατοχυρώνεις. Έτσι μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα ακύρωσης κατοχύρωσης του domain names σου στο μέλλον.

Ποια είναι η διαφορά αν κατοχυρώσω ένα .GR domain name σε άλλον καταχωρητή;

Όλα τα domain names που κατοχυρώνονται καθημερινά στην Ελλάδα εγκρίνονται από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), μέσα με 5 ημέρες από την ημερομηνία κατοχύρωσης.

Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος κατά την έγκριση, υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί κατοχύρωσης, για την τήρηση των οποίων είναι υπέυθυνος ο καταχωρούμενος. Εάν δεν τηρηθούν οι περιορισμοί που έχει θέσει η ΕΕΤΤ όσον αφορά στις κατοχυρώσεις .GR domains, μπορεί να χάσεις το domain σου αυταπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτων ακόμα και έναν χρόνο μετά.

Με την υπηρεσία Ελέγχου Αίτησης που προσφέρει το Papaki, ένας σύμβουλος domain names ελέγχει για εσένα αν η κατοχύρωση πληροί τα κριτήρια έγκρισης από την ΕΕΤΤ. Έτσι μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος ακύρωσης της κατοχύρωσης σου.

Τι συμβαίνει αν ο σύμβουλος του Papaki κρίνει ότι η κατοχύρωση δεν πληροί τα κριτήρια της ΕΕΤΤ;

Ο σύμβουλος μέσα σε 2 ημέρες ελέγχει την κατοχύρωση σου και αν η αίτηση κατοχύρωσης δεν πληροί τα κριτήρια της ΕΕΤΤ, γίνεται ανάκληση του domain, σου επιστρέφονται τα χρήματα της κατοχύρωσης και λαμβάνεις ένα email με οδηγίες για το πώς να επαναλάβεις την κατοχύρωση, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να ακυρωθεί στο μέλλον.

Αυτό σημαίνει ότι με αυτή την υπηρεσία το domain name δεν κατοχυρώνεται live;

Το domain κατοχυρώνεται live και είναι ενεργό από την πρώτη στιγμή, όπως και στην περίπτωση κατοχύρωσης χωρίς έλεγχο από σύμβουλο. Η διαφορά είναι ότι εάν ο σύμβουλος εντοπίσει λάθη στην αίτηση σου, θα ακυρώσει την κατοχύρωση και θα σου επιστρέψει το κόστος, ώστε να μπορέσεις να την επαναλάβεις χωρίς λάθη.

Ποια είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία της αίτησης κατοχύρωσης που ελέγχετε;

Ο σύμβουλος domain name ελέγχει την αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου και τους όρους της διάταξης 8.1.β. Συγκεκριμένα ελέγχει:

1. αν η Δήλωση Κατοχύρωσης είναι ακριβής ως προς τα υποχρεωτικά πεδία,

2. αν αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη,

3. αν έγινε κατά παράβαση των αρχών καλής πίστης,

4. αν αποτελεί σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.