Κύπρος
(+35)722030976

 

Όροι Χρήσης Domain Names & Web Hosting


Όροι χρήσης:


Όροι χρήσης Υπηρεσίας Domains BackOrdering 

 

Όροι χρήσης Refer a Friend και Gold Coins

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις TLDs - Πρόσθετες απαιτήσεις Μητρώων (στα Αγγλικά)

Όροι χρήσης Υπηρεσίας Managed WordPress Hosting

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Μεταπωλητών


Όροι Χρήσης του Affiliate προγράμματοςΌροι Χρήσης των υπηρεσιών του Papaki


1. Εισαγωγή


1.1 Το Papaki, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία «Papaki ΕΠΕ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οδό Σ, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, με ΑΦΜ 999082935 και ΔΟΥ B’ Ηρακλείου, τηλ. 2810229000. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.papaki.com καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία. 


1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.papaki.com θα αναφέρονται στο εξής ως "Πελάτης", ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία. 


2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα από τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο που έχει πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία.


2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 


3. Υπηρεσίες και Ευθύνη Εταιρίας 


3.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα "ανεβάζει" στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη.


3.2 Η Εταιρία γνωστοποιεί με email στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του virtual server του και του Πίνακα Ελέγχου του.


3.3 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Η Εταιρία θα μπορούσε κατ' εξαίρεσιν, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη).


3.4 Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την Εταιρία με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της Εταιρίας αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την Εταιρία.


3.5 Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.


3.6 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών. Η ταχύτητα σύνδεσης που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο.


3.7 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.


3.8 Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.


3.9 Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, Php, MySQL, ASP.net, Perl, Zend, Ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τουςservers της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας.


3.10 Η Eταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.


3.11 Η Εταιρία κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup/Restore που παρέχεται μέσα από το Control Panel του Papaki. Για λόγους ασφάλειας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται με FTP στον υπολογιστή του Πελάτη.


3.12 Η Εταιρία θα παραδόσει τις υπηρεσίες / προϊόντα μέσα σε λίγα λέπτα από την στιγμή της εξόφλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγο της φύσης της υπηρεσίας, η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές ώρες ή ημέρες.


3.13 Η Εταιρία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.


3.14 Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 

3.15 Η Εταιρία συνάπτει συνεργασίες ή συμμαχίες με άλλες εταιρίες και προμηθευτές. Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου, ούτε θα είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στο πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών.

 


3.16  Όλοι οι λογαριασμοί web hosting εμφανίζουν αυτόματα μία σελίδα "Υπο Κατασκευή" μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός hosting στην Εταιρία. Η σελίδα "Υπο Κατασκευή" μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό web hosting. Η σελίδα "Υπο Κατασκευή" μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως,

(i) συνδέσμους προς προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρίας

(ii) διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων και

(iii) φόρμα αναζήτησης πληροφοριών στο Internet.

 


3.17 Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών - Service Level Agreement (SLA)
Tο παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών του Papaki. Η εγγύηση ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη του Papaki χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου.

Μορφή και διαδικασία εφαρμογής της εγγύησης
Το Papaki έχει ως κύριο στόχο να παρέχει το περιεχόμενο του φιλοξενούμενου ιστοχώρου διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από το Papaki προς τους παροχείς του δικτύου κορμού.

Ο στόχος του Papaki είναι να κρατήσει τη μέση απώλεια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών Webserver ή ο Database Server σε ποσοστό 0,1% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετριέται από το Papaki.

Σε περίπτωση που ο Webserver ή ο Database Server του shared hosting πακέτου που φιλοξενείται το site σας είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακό μήνα, το Papaki θα πιστώσει το πακέτο hosting σας με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ενός μήνα.

Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον πελάτη της μη διαθεσιμότητας, την στιγμή που γίνεται η διακοπή, μέσω του συστήματος ticketing του Papaki, στην διεύθυνση https://www.papaki.com/support, είτε τηλεφωνικά προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης του Papaki. Οι διαχειριστές του Papaki θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής.

Η πίστωση αφορά το μηνιαίο τέλος της βασικής υπηρεσίας που καταβάλλεται από τον πελάτη για το πακέτο, για το όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, αποκλείοντας τις αμοιβές για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως πρόσθετες διευθύνσεις IP, υπηρεσίες υποστήριξης κλπ.

Περιορισμοί
Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα του ιστοχώρου του που προκαλείται ή συνδέεται με:
   
α. περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο του Papaki συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες κυβερνητικές, πόλεμος, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή ελεύθερων scripts) ή ανικανότητα να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.

β. Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας

γ. Θέματα με τον DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών

δ. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων του Papaki

ε. Πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κώδικα (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ.), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων του Papaki και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.

στ. Παράδοση ή μετάδοση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail

ζ. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Το Papaki δεν είναι αρμόδιο για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης το Papaki δεν είναι αρμόδιο για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Το Papaki θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό έλεγχο του, δηλαδή τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το Διαδίκτυο.

3.18 Πολιτική δωρεάν μεταφοράς hosting στο Papaki

Για κάθε νέο Shared ή Managed WordPress Hosting στο Papaki, δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των στατικών ή δυναμικών ιστοσελίδων, που μπορεί να αιτηθεί ο πελάτης προς δωρεάν μεταφορά (εφόσον ο αριθμός υποστηρίζεται από το εκάστοτε πακέτο). Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δωρεάν ανάληψη της διαδικασίας, είναι:

α) να συμπληρωθεί η αίτηση μεταφοράς στη σελίδα https://www.papaki.com/host εντός 90 ημερών από την εξόφληση της παραγγελίας ενός νέου πακέτου 
β) τα αρχεία τη στιγμή της αίτησης να φιλοξενούνται σε πακέτο hosting άλλου πάροχου φιλοξενίας και όχι στο Papaki
γ) να διατίθεται πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον του server στον άλλο πάροχο ή backup των αρχείων και των βάσεων δεδομένων προς μεταφορά.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αίτησης μεταφοράς site στο Support τμήμα του Papaki, το κόστος είναι 25€ + ΦΠΑ ανά site. Δωρεάν οδηγίες μεταφοράς παρέχονται μέσω email από το τμήμα Support μετά από αίτημα, για να μπορεί ο πελάτης να πραγματοποιήσει τη μεταφορά μόνος του εφόσον το επιθυμεί.

4. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου


4.1 Ο πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. Λίστα των Κανονιστικών Κειμένων .GR υπάρχει στην διεύθυνση http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα για τα ονόματα χώρου .GR και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Πληροφορίες σχετικά με τα .EU domain names υπάρχουν στη διεύθυνση http://www.eurid.eu/en/faq ενώ η πολιτική κατοχύρωσης .EU domains υπάρχει εδώ: http://www.eurid.eu/files/docs/new/reg_pol_EL.pdf . Όσον αφορά τα generic top level domain names (gtlds) όπως .com, .net, κτλ, ισχύει ο κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης που υπάρχει εδώ: https://www.papaki.com/gtlds-registration-agreement.htm και εδώ: https://www.enom.com/terms/agreement.aspx. Στην διεύθυνση http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm θα βρείτε λοιπά κανονιστικά κείμενα.


4.2 To Papaki δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφληση της παραγγελίας του πελάτη , το domain που έχει επιλέξει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που από την πλευρά της, η Εταιρία ολοκληρώνει την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του Πελάτη. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain.


Η κατοχύρωση domains names εκτός των .GR, δεν ολοκληρώνεται έως ότου επιβεβαιωθεί η πληρωμή του πελάτη από το λογιστήριο της εταιρίας. Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί μέσω των τραπεζών: Eurobank, Πειραιώς, Εθνική ή Αlpha Βank, η επιβεβαίωση γίνεται μέσα σε μία ώρα. Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί μέσω οποιασδήποτε άλλης συμβεβλημένης τράπεζα, η πληρωμή εντοπίζεται από το λογιστήριο και εξοφλείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν ο πελάτης επιθυμεί την άμεση κατοχύρωση και ενεργοποίηση των domains του, θα πρέπει να επιλέξει πληρωμή με πιστωτική, paypal ή credits στο Papaki.

4.3 Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δεύτερου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του κανονισμού), το domain name δύναται να καταχωρηθεί μόνο από τον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4.4 Domain names με κατάληξη .gov.gr δύναται να κατοχυρωθούν μόνο από κυβερνητικούς οργανισμούς.

4.5 Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, ο πελάτης οφείλει να φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο.


4.6 .COM, .NET, .ORG, .INFO κτλ. domain names (εκτός .GR και .EU) που έχουν ανανεωθεί εντός 45 ημερών στον τωρινό καταχωρητή τους, δεν ανανεώνονται για ένα επιπλέον έτος με τη μεταφορά τους στο Papaki, όπως προβλέπεται. 

 

4.7 Συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανανέωσης

- Τα .AT domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 35 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους. 

- Τα .FR domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 9 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους. Αναλυτικά οι κανονισμοί του μητρώου για την κατοχύρωση των .FR domain names βρίσκονται εδώ και εδώ.
- Τα .LI domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

- Τα .CH domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

- Τα .CO domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 12 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

 

4.8 Ο πελάτης συναινεί ρητά στη διαγραφή του .de domain μετά την ημερομηνία λήξης του.


4.9 Ο πελάτης αποδέχεται τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις καταχωρούμενου όπως εμφανίζονται στο επίσημο site της ICANN εδώ: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm


4.7 Συναλλαγές οι οποίες αφορούν domain names (πχ, νέα κατοχύρωση, ανανέωση, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή καταχωρητή κτλ) θεωρούνται εκτελεσμένες με την επιβεβαίωση της πληρωμής από το λογιστήριο της εταιρείας. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά ο πελάτης αποδέχεται ότι χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων (Νόμος 2251/1994 , ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.)

Εξαίρεση αποτελεί η νέα κατοχύρωση .GR domain, για την οποία δικαίωμα υπαναχώρηςη και επιστροφής χρημάτων έχει ο πελάτης εφόσον το αιτηθεί εντός 5 ημερολογιακών ημερών (UTC) από την αρχική επιβεβαίωση πληρωμής, από το λογιστήριο της εταιρίας. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, πέρα από την αποστολή γραπτού αιτήματος (μέσω email), να επιβεβαιώσει και τηλεφωνικά με την εταιρία το αίτημα του για υπαναχώρηση, ώστε να εκτελεστεί με επιτυχία εντός προθεσμίας.

Στην περίπτωση αυτή, αν κατά την παραγγελία κατοχύρωσης του .GR o πελάτης απέκτησε δωρεάν και το αντίστοιχο .ONLINE domain στα πλαίσια της ισχύουσας προσφοράς, τότε από το ποσό που επιστρέφεται στον πελάτη αφαιρείται η τιμή κατοχύρωσης του .ONLINE που ισχύει τη δεδομένη στιγμή στο website του Papaki.


4.10 Ο Πελάτης οφείλει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλιό καταχωρητή, όσον αφορά το domain για το οποίο κάνει αίτηση αλλαγής καταχωρητή.

4.11 Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι κάθε νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Domain Name της δήλωσης μεταφοράς δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Domain name, ή για άλλο Domain Name που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

4.12 Αν ο Πελάτης επιλέξει την υπηρεσία ελέγχου αίτησης και ο σύμβουλος της Εταιρίας κρίνει ότι το όνομα χώρου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να εγκριθεί από την ΕΕΤT, το όνομα χώρου θα ακυρώνετε αυτόματα από το προσωπικό της Εταιρίας.

Αν το domain name ακυρωθεί, τα χρήματα της κατοχύρωσης επιστρέφονται σε μορφή credits και ο Πελάτης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε επόμενη κατοχύρωση. Η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη ενημερωτικό email για να προβεί σε νέα κατοχύρωση του Ονόματος Χώρου ακολουθώντας τις οδηγίες του συμβούλου.

Σε περίπτωση που ο σύμβουλος της Εταιρίας κρίνει ότι το όνομα χώρου πληρεί τις προϋποθέσεις αλλά τελικά δεν εγκριθεί από την ΕΕΤΤ τότε τα χρήματα επιστρέφονται στον Πελάτη σε μορφή credits ή μετρητών.5. Ευθύνη Χρήστη και Μη Επιτρεπτή Χρήση των Servers ή/και Domain names


5.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:

α.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις

β.πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο

γ.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

δ.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

ε.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

ζ.ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της

η.παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

θ.παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες 


5.2 H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.


5.3 Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email(spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον πελάτη τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email. 

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως "spam", "mail bombing", ή " bulk e-mail". Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας γιαspamming θα χρεώνεται ένα πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία.


5.4 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του.

Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο.


5.5 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρίας, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.


5.6 Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του πελάτη. Ο Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.


5.7 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks,sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke,teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.


5.8 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.


5.9 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Εταιρίας, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η Εταιρία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρία θα συνεργάζεται με τον πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.


5.10 Ο πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

α.Να μην χρησιμοποιεί ίσο ή περισσότερο του 25% των πόρων του server για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 90 δευτερολέπτων. Αυτό περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στο server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

β.Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

γ.Να μην εκτελεί δαίμονες/demons και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com κλπ.

δ.Να μην εκτελεί οποιανδήποτε τύπο web Spider ή Indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).

ε.Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύετε η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.

ζ.Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.

η.Να μην εκτελεί κανέναν gaming servers όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

θ.Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

ι.Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην εταιρία όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον πελάτη.

κ.Να μην διαθέτει στον server Mailbox το μέγεθος του οποίου να υπερβαίνει τα 100MB για το Free Hosting, τα 500 MB για το πακέτο Small Shared Hosting και το 1GB για τα μεγαλύτερα πακέτα Shared Hosting και όλα τα πακέτα Managed WordPress Hosting. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

λ. Να μην προχωράει σε επανειλημμένες ανεξόφλητες παραγγελίες κατοχύρωσης του ίδιου .gr domain name δεσμεύοντας έτσι το συγκεκριμένο domain name μέσω του μητρώου.


5.11 Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό website. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της Εταιρίας πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της Εταιρίας. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της Εταιρίας, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της Εταιρίας, η Εταιρία μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.


5.12 Οι λογαριασμοί Shared Hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν o πελάτης επιθυμεί τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο μεταπωλητών.


5.13 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του, με την εξαίρεση της διατήρησης ενός backup του site του πελάτη. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.


5.14 Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Εταιρίας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Εταιρία θα χρεώσει τον πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.


5.15 Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατό, ο πελάτης πρέπει να βάζει στους καταλόγους και αρχεία δικαιώματα 755 ή όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Ο πελάτης είναι  υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του. 


5.16 Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

5.17 Υπηρεσία Website Builder: Συστήνεται να μην γίνεται χρήση περισσότερων από 30 widgets σε μια σελίδα καθώς αυτό πιθανόν θα προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα της σελίδας. Η εταιρεία δεν παρέχει υποστήριξη για καμία σελίδα με περισσότερα από 60 widgets.


6. Όροι Χρήσης Δωρεάν Web Hosting


6.1 Το πακέτο φιλοξενίας Basic παρέχεται στους πελάτες που έχουν πραγματοποιήσει κατοχύρωση ή ανανέωση τουλάχιστον ενός domain name στο Papaki, ή το μεταφέρουν από άλλον καταχωρητή και δεν χρησιμοποιούν άλλες πληρωμένες υπηρεσίες Hosting για αυτό το domain. 


6.2 Το Basic πακέτο Hosting παρέχεται δωρεάν σε ετήσια βάση. Η ανανέωση της παροχής Δωρεάν Hosting μπορεί να γίνει ένα μήνα πριν την λήξη του hosting, εφόσον το domain για το οποίο έχει ανοιχτεί είναι ενεργό στον ίδιο λογαριασμό πελάτη και είναι περασμένοι οι nameservers που έχουν δοθεί.

6.3  Όλα τα δωρεάν πακέτα hosting συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο domain name στο Papaki. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το δωρεάν Basic πακέτο Hosting, αλλά δεν το δικαιούνται πλέον λόγω διατήρησης του domain τους εκτός του Papaki, θα πρέπει να αναβαθμίσουν το πακέτο Hosting τους σε κάποιο από τα άλλα πακέτα επί πληρωμή, μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Μετά την μια εβδομάδα ο λογαριασμός δωρεάν hosting θα διαγράφεται.

6.4 Η χρήση FTP για εμφάνιση κάμερας (webcam), δεν πρέπει να ξεπερνά το όριο των 30 δευτερολέπτων ( Να φορτώνει δηλαδή η εικόνα συχνότερα από 30 δευτερόλεπτα).

6.5 Το Papaki, με σκοπό την απελευθέρωση αχρησιμοποίητων πόρων, έχει δικαίωμα να διαγράψει κάποιον λογαριασμό αν για 30 συνεχόμενες ημέρες δεν υπάρχει δραστηριότητα ή επισκεψιμότητα λιγότερο από 2 μοναδικούς επισκέπτες ανά ημέρα.

6.6 Για να ενεργοποιηθεί το δωρεάν hosting σε ένα domain, θα πρέπει να απενεργοποιηθούν οι δωρεάν υπηρεσίες eShop ή Website, εφόσον είχαν ενεργοποιηθεί για αυτό το domain στο παρελθόν.


6.7 Τεχνική υποστήριξη στο δωρεάν Basic πακέτο Hosting παρέχεται μόνο μέσω email/ticket.7. Όροι Χρήσης για υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος (WooCommerce-eShop)
7.1 Το Papaki δεν διαχειρίζεται τα ηλεκτρονικά καταστήματα των χρηστών, με την έννοια ότι δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα και/ή πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες προβαλλόμενα μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τυχόν δε ηλεκτρονικές παραγγελίες και συμβάσεις για αγορά των προβαλλομένων προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών μέσω των κατ’ ιδίαν ηλεκτρονικών καταστημάτων, διέπονται από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα και καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των χρηστών και τρίτων χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος τους.7.2 Οι χρήστες – μέλη που δημιουργούν και λειτουργούν ιστοσελίδες – ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω της υπηρεσίας WooCommerce-eShop υποχρεούνται όπως με δική τους πρωτοβουλία και επιμέλεια διαμορφώσουν τους κατ’ ιδίαν όρους χρήσης που θα διέπουν την λειτουργία του ηλεκτρονικού τους καταστήματος.


7.3 H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διαγράψει υλικό ή να ακυρώσει κάποιον λογαριασμό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

7.4 Για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση, τα ηλεκτρονικά καταστήματα πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.efpolis.gr/el/diasfalisi-oikonomikon-symefronton-katanaloton/exasfalisi-asfalon-synallagon/59-polisi-apo-apostasi.html#eggrafi ή συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο.

 

7.5 Η εταιρία στην οποία ανήκει το eShop θα πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ.

 

 

8. Όροι χρήσης για τους Experts


8.1 Οι experts που προτείνονται από το Papaki είναι πελάτες του και δεν έχουν καμία άλλη οικονομική σχέση με την εταιρία. Δεν προωθούνται με κάποιο οικονομικό ή άλλης μορφής αντάλλαγμα και δεν σχετίζονται με την εταιρία με εργασιακή σχέση.


8.2 Το Papaki δεν έχει καμία δέσμευση έναντι των Experts που προτείνει ή των πελατών που επιλέγουν να συνεργαστούν με κάποιον Expert. Δεν επεμβαίνει στη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών και δεν αποσκοπεί σε καμία απολαβή από την σύναψη οποιασδήποτε συνεργασίας μεταξύ τους.


8.3 Η εμφάνιση των Experts στην αντίστοιχη λίστα γίνεται προεπιλεγμένα με τυχαία σειρά, ανά session και για όλες τις δραστηριότητες. Κάθε επισκέπτης του Papaki έχει τη δυνατότητα να κάνει αναζήτηση σε δύο επίπεδα φίλτρων. Σε πρώτο επίπεδο ανάλογα με τη δραστηριότητα του Ειδικού, όπου για κάθε δυνατότητα επιλογής η σειρά εμφάνισης είναι προεπιλεγμένα τυχαία ανά session. Ενώ σε δεύτερο επίπεδο, γίνεται κατάταξη σύμφωνα με την περιοχή (αλφαβητικά A-Ω και Ω-Α), αλλά και σύμφωνα με την επωνυμία (αλφαβητικά A-Ω και Ω-Α). 


8.4 Η κατάταξη ανά περιοχή γίνεται με βάση την πόλη που έχει δηλώσει ο Expert στη φόρμα καταχώρησης.


8.5 Για να μπορέσει κάποιος πελάτης του Papaki να καταχωρηθεί ως expert, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει αποκτήσει τουλάχιστον το Superstar Badge του papaki. 


8.6 Για να μπορέσει κάποιος πελάτης του Papaki να καταχωρηθεί ως Expert θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει επιλέξει, κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του, τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται. Επιπρόσθετα, έχει τη δυνατότητα να αναφέρει και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα επιθυμεί.  


8.7 Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση, για την εγγραφή στη λίστα των experts.


8.8 Στην περίπτωση που πελάτης κατά τη συμπλήρωση της φόρμας expert, εισάγει κάποια ανταγωνιστική προς το Papaki επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτή θα διαγράφεται αυτόματα κατά τη διαδικασία ελέγχου της φόρμας.


8.9 Κατά τη διαδικασία ελέγχου της φόρμας των experts, το Papaki διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή κάποια αίτηση, χωρίς την υποχρέωση απόδοσης αιτιολογίας.


8.10 Το Papaki διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κάποιον Expert από τη λίστα, εάν δεχτεί παράπονα ή για άλλο σημαντικό λόγο.

9. Λήξη και διαγραφή domain names & υπηρεσιών

9.1 Ειδοποιήσεις λήξης. Ο πελάτης λαμβάνει στο e-mail διαχείρισης αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για την επικείμενη λήξη των υπηρεσιών του 65, 30, 7, 5 και 2 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης τους, την ημέρα της λήξης και 3 ημέρες μετά τη λήξη. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τη λήψη email ειδοποιήσεων λήξης και μέσω μέσω sms, επιλέγοντας πόσες ημέρες πριν τη λήξη των domains θέλει να λαμβάνει το sms. Η default τιμή είναι 10.

 

Ο πελάτης μπορεί, μέσα από το λογαριασμό του στο Papaki, να ορίσει ο ίδιος πόσες μέρες πριν τη λήξη των υπηρεσιών θέλει να λαμβάνει ειδοποιήσεις. Σταθερές μένουν οι ειδοποιήσεις των 30 και 5 ημερών πριν την λήξη και 3 ημερών μετά την λήξη όπως ορίζει ο κανονισμός της ICANN.

 

9.2 Στην περίπτωση που το domain πρέπει να ανανεωθεί συγκεκριμένες μέρες πριν τη λήξη του, οι ημερομηνίες αποστολής των emails αλλάζουν και προσαρμόζονται ώστε να λαμβάνουν υπόψιν τις ημέρες αυτές.

 

Σε όλα τα email προειδοποιησης λήξης δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα να ανανεώσει το domain του ειτε χωρίς να συνδεθεί στο control panel (ανανέωση με 1 κλικ) είτε αφού συνδεθεί στο λογαριασμό του στο Papaki.

 

9.3 Λήξη Domain. Όταν ένα domain name λήξει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μπαίνει σε περίοδο "καραντίνας" η οποία διαρκεί 29 ημέρες περίπου (COM, NET, ORG, INFO κοκ.), 40 ημέρες (.EU), 15 ημέρες (.GR) ή και καθόλου (νέα tlds). O πελάτης οφείλει και μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια καραντίνας ενός domain μετά από επικοινωνία με τo Support της Εταιρίας. Δείτε τον όρο 13.6 για ανανέωση από "καραντίνα".

 

9.4 Domain Redemption Με το πέρας της περιόδου καραντίνας, η απευθείας μετά τη λήξη του domain εφόσον δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας, το domain διαγράφεται και εισέρχεται σε κατάσταση "redemption" η οποία διαρκεί περίπου 40 ημέρες. Ο πελάτης οφείλει και μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια "redemption" ενός domain μετά από επικοινωνία με τo Support της ΕταιρίαςΔείτε τον όρο 13.6 για ανανέωση από "redemption".

9.5 Διαγραφή και Restore Domain Ένα domain name μπορεί να διαγραφεί για άλλους λόγους πέρα από τη λήξη του, όπως πχ. για την καταχώρηση λάθος στοιχείων ιδιοκτήτη ή αποτυχία απάντησης σε αίτημα του Καταχωρητή για επιβεβαίωση των στοιχείων WHOIs/ιδιοκτήτη εντός 10 ημερών. Με το πέρας των 10 ημερών και στην περίπτωση μη αποστολής των απαραίτητων στοιχείων εμπρόθεσμα, ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει το domain. Σε αυτή την περίπτωση το domain μπαίνει σε κατάσταση Registrar Hold (ή Client Hold) Status, παύει η λειτουργία του και δεν μπορεί να μεταφερθεί έως ότου ο καταχωρούμενος αποστείλει ακριβή και ενημερωμένα WHOIS στοιχεία. Ο ιδιοκτήτης του Domain θα πρέπει να αποστείλει επίσημα έγγραφα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των στοιχείων του πχ. ταυτότητα ή διαβατήριο, για να επαναφέρει (restore) ο Καταχωρητής ένα domain.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις παράνομης ή μη επιτρεπτής δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους 5.1.δ και 5.7, ο Καταχωρητής διατηρεί το δικαίωμα να παύσει τη λειτουργία (Registrar Hold ή Client Hold) και να προχωρήσει σε διαγραφή ενός domain ακόμα και μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ιδιοκτήτη.


10. Ασφάλεια


10.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.papaki.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.


Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη


10.2 Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να είναι πάνω από 6 χαρακτήρες, με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρία. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Πελάτης στη διάθεσή της Εταιρίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.


Επικοινωνία


10.3 Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρίας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη - ανανέωση συνδρομών κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της Εταιρίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό και τις συνδρομές του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers της εταιρίας μας.


Απόρρητο Συναλλαγών


10.4 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή της Εταιρίας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.

β. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

γ. Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

δ. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

ε. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

ζ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη χρησιμοποιείται από την Εταιρία για την αποστολή ενημερωτικών emails-newsletters σχετικά με την εταιρία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις. που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.


11. Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

Πολιτική τιμών


11.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον πελάτη.

Εξαίρεση αποτελούν τα Premium domain names για οποιαδήποτε κατάληξη (μεταξύ των οποίων είναι και τα .GR domains με δύο χαρακτήρες). Η τιμή ενός Premium domain name ορίζεται από το αντίστοιχο μητρώο, αφορά το συγκεκριμένο κάθε φορά domain name και εμφανίζεται στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης domain name της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για αναπάντεχες μεταβολές στην τιμή των premium domains, οι οποίες προκύπτουν από μεταβολή του κόστους από το μητρώο.

Tα premium domain names εξαιρούνται από οποιαδήποτε online προσφορά της Εταιρίας.


11.2 Η Εταιρία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.


11.3 Τα κουπόνια έκπτωσης και όποιες προσφορές αναφέρονται επί των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις που δικαιούνται οι πελάτες.


11.4 Η τιμή που πληρώνει ο πελάτης στην Εταιρία για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στο site της για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.


11.5 Όροι για Dedicated Servers:

α. Για τους Servers που φιλοξενούνται στο Data Center της Αμερικής, σε περίπτωση που η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου υποστεί μείωση μεγαλύτερη της τάξης του 20%, σε σχέση με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την αρχική παραγγελία του Dedicated Server, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την μηνιαία ενοικίαση του Server. Η αλλαγή του κόστους της μηνιαίας συνδρομής θα γίνει 1 μήνα μετά την ενημέρωση του πελάτη. Η ισοτιμία που ίσχυε κατά την παραγελία του Dedicated Server, αναγράφεται στο πρώτο Invoice της συνδρομής.
Στην παραπάνω περίπτωση, η αύξηση της μηνιαίας συνδρομής δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό αύξησης της ισοτιμίας του δολλαρίου έναντι του ευρώ. Η τιμή που πληρώνει ο πελάτης στην Εταιρία για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στο site της για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

β. Για την άρση της συνεργασίας και την επιστροφή της εγγύησης, θα πρέπει να γίνεται υποβολή του αιτήματος για διακοπή της παροχής των υπηρεσιών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο επιθυμείτε να προχωρήσουμε σε απενεργοποίηση του server. Σε διαφορετική περίπτωση, η ανανέωση πραγματοποιείται αυτόματα και καταναλώνεται η εγγύηση που έχει καταβληθεί για ολόκληρο τον μήνα.


11.6 Πληρωμές

α. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την εταιρία, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ.

 

β. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρία, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

 

γ. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες αγορές υπηρεσιών. Ο πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από την αγορά υπηρεσιών από την Papaki.

δ. Ο Πελάτης αποδέχεται να παρέχει στο τμήμα υποστήριξης της Papaki ΕΠΕ ό,τι στοιχεία μου ζητηθούν, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση της συναλλαγής.

 

11.7 Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα ή Paypal

 α. Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard και μέσω Paypal (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες του Paypal βαρύνουν τον πελάτη). Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

 

β. Ο Πελάτης που παραγγέλνει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων μπορεί να επιλέξει μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμού της Εταιρίας να χρεώνεται η πιστωτική κάρτα του αυτόματα από την Εταιρία κάθε μήνα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του domain του κάθε 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 ή 60 μήνες) και να δώσει το δικαίωμα στην Εταιρία να εισπράττει το αντίστοιχο ποσό σε προκαθορισμένη ημερομηνία κάθε μήνα ή σε παρόμοιο τακτό χρονικό διάστημα και στην οποία η υπηρεσία την οποία έχει παραγγείλει ο Πελάτης είναι ληξιπρόθεσμη.

γ. Για την επιβεβαίωση της πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης αποδέχεται να δεσμευτεί το ποσό των 0,01€ για μερικές μέρες.


11.8 Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης


Ο πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking ή phonebanking) μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ στις συμβεβλημένες τράπεζες που παρουσιάζονται εδώ. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών. 


Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού


11.9 Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.


11.10 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η εταιρία διακόπτει τη λειτουργία του web site του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση.


11.11 H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.


11.12 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.


11.13 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρία και συμφωνεί ότι η Εταιρία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.


11.14 Ο Πελάτης εφ' όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας θα πρέπει να το δηλώσει μέσω της φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται εδώ https://www.papaki.com/cancel-account-form.htm. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την Εταιρία.


11.15 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.


11.16 Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη τη στιγμή της προσπάθειας χρέωσης του ποσού στην κάρτα του Πελάτη (για τη συγκεκριμένη υπηρεσία) οι Υπηρεσίες της Εταιρίας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.


12. Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων


12.1 Tα εξάμηνα και ετήσια πακέτα φιλοξενίας (shared hosting, cloud hosting και managed WordPress hosting) της Εταιρίας συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας της Εταιρίας, μπορεί μέσα σε 90 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 90 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 90ή μέρα της συνδρομής.


12.2 Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα εξάμηνα και ετήσια πακέτα  Shared Hosting, Cloud Hosting και Managed WordPress Hosting και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την Εταιρία, όπως: Domain Names, Dedicated Server, SSL πιστοποιητικά, Website Builder κλπ. Τα ετήσια WooCommerce πακέτα συνοδεύονται επίσης από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας.


12.3 Μόνο οι νέοι λογαριασμού δικαιούνται αποζημίωση. Για παράδειγμα, αν ο πελάτης είχε λογαριασμό στην Εταιρία, ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.


12.4 Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση ακύρωσης λογαριασμού, το αίτημα πρέπει να σταλεί μέσω την φόρμας που βρίσκεται στην διεύθυνση https://www.papaki.com/cancel-account-form.htm.


12.5 Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.


13. Ανανέωση Domains & Υπηρεσιών 


13.1 Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία και την ενημερώσει γι' αυτό.


13.2 Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με πληρωμή σε τράπεζα (Σύστημα ΔΙΑΣ) μέσω ταμείου, e-banking ή phone-banking, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών. 


13.3 Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η εταιρία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης του email ενημέρωσης στην Εταιρία) τότε η εταιρία διακόπτει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

 

13.4 Το Papaki, ως πιστοποιημένος καταχωρητής από την ICANN, παρέχει τις νέες κατοχυρώσεις των gtlds, όπως .com, .net, .biz κ.α. απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση της εταιρείας Tucows S.A. Για τα ήδη κατοχυρωμένα domains η μεταφορά πραγματοποιείται αυτόματα κατά την επόμενη ανανέωση τους. Η μεταφορά ολοκληρώνεται εντός 5 (ή 10) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας ανανέωσης του domain και στη συνέχεια ολοκληρώνεται και η ανανέωση. Προσοχή: Ενδέχεται να λάβετε ένα email απευθείας από την ICANN, στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαίωσετε τα στοχεία σας, μέσω ενός link, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά και ανανεώση. Κατά το διάστημα των 5 (ή 10) ημερών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή των nameservers. Αλλαγή καταχωρητή στο domain θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, 60 ημερες μετά από την ανανέωση.

13.5 Όπως ορίζεται στην Πολιτική Μεταφοράς της ICANN, ο ιδιοκτήτης του domain εξουσιοδοτεί ρητά τo Papaki, την Tucows, την Openprovider ή την Enom (ανάλογα μέσω ποιάς έχει γίνει η κατοχύρωση του domain name) να ενεργεί ως “Designated agent", ώστε να εγκρίνει την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη για λογαριασμό του.


 

13.6 Ανανέωση ληγμένου domain. Το κόστος ανανεώσης από καραντίνα παραμένει ίδιο με το κόστος ανανέωσης ενός  domain πριν τη λήξη του.

 

Για ανανεώση domain από "redemption", στο κόστος ανανεώσης προστίθεται και το redemption fee, το οποίο διαφέρει ανάλογα την κατάληξη και εμφανίζεται προς πληροφόρηση του πελάτη στη σελίδα του τιμοκαταλόγου. Στην περίπτωση που η τιμή δεν είναι εμφανής, ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης της Εταιρίας για να ενημερώνεται για το συνολικό κόστος ανανέωσης από redemption, για το domain που τον ενδιαφέρει.

 

13.7 Αυτόματη ανανέωση. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία αυτόματης ανανέωσης με επιλεγμένο τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα, λαμβάνει στο email διαχείρισης του λογαριασμού του, αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις προσπάθειας χρέωσης της πιστωτικής του 33 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης των υπηρεσιών του. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας, ο πελάτης λαμβάνει και πάλι ειδοποιήση στο email διαχείρισης30 ημέρες πριν τη λήξη. Σε περίπτωση αποτυχίας και της δεύτερης προσπάθειας αυτόματης ανανέωσης, ο πελάτης λαμβάνει νέο ενημερωτικό email, ώστε να προβεί πλέον σε χειροκίνητη ανανέωση των υπηρεσιών του.

 

Στην περίπτωση που το domain πρέπει να ανανεωθεί συγκεκριμένες μέρες πριν τη λήξη του, η ημερομηνίες αποστολής των email ειδοποιήσεων αυτόματης ανανεώσης,  αλλάζουν και προσαρμόζονται ανάλογα.

 

 

Tα domains με ενεργοποιημένη την αυτόματη ανανέωση, λαμβάνουν επίσης κανονικά τα emails προειδοποιήσης λήξης κατά τις 20 τελευταίες μέρες πριν την λήξη, εφόσον επιτρέπεται η ανανέωση τους στο διάστημα αυτό.


14. Πρόσθετα Τέλη


14.1 Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.


15. Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση - Αποζημίωση


15.1 Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος https://www.papaki.com να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Συγκεκριμένα, η Εταιρία οφείλει να ελέγχει τον δικτυακό της τόπο ως προς την ορθότητα της λειτουργικότητας και της εμφάνισης του για τις δύο (2) πιο πρόσφατες εκδόσεις των περιηγητών: Goolge Chrome, Mozilla Firefox, Opera και Internet Explorer. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου, εξ' αιτίας της χρήσης από τον Πελάτη παλιότερης έκδοσης των παραπάνω περιηγητών, ή οποιουδήποτε άλλου περιηγητή.


15.2 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.


15.3 Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

15.4 Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταναλωτές και έμποροι έχουν στην διάθεσή τους την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών - ΗΕΔ (Online Dispute Resolution - ODR) για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Για την Ελλάδα οι φορείς αυτοί είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (δείτε τους φορείς για κάθε χώρα εδώ).

 

 

16. Ηλεκτρονική Διαβίβαση Παραστατικού


16.1 Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται από τον διαχειριστή στα στοιχεία τιμολόγησης ενώ οι αποδείξεις στο email διαχείρισης. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

 

 

16.2 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία σχετικά με τις αλλαγές. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.

 


16.3 Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του. 

 


16.4 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση του παραστατικού, αυτό είναι διαθέσιμο και μέσα από το control panel του Papaki. Ο πελάτης μπορεί να βρει και να κατεβάσει το παραστατικό από το "Ιστορικό παραγγελιών" του λογαριασμού του.

 


17. Αποδοχή Όρων Χρήσης 


17.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.papaki.com συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.


17.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

17.3 O Πελάτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που συμπληρώνει στις αιτήσεις που αποστέλλει προς την Εταιρία είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης, επίσης, δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.


17.4 Από τη χρήση των ιστοσελίδων www.papaki.com τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης" και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Εταιρίας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo. 


17.5 Η Εταιρία παρέχει στον πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρίας. Οι πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.


17.6 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρία μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.


17.7 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στην διεύθυνση https://www.papaki.com/terms-of-use.htm


17.8 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και την Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας.


17.9 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΩΝ
Παρακάτω θα βρείτε links προς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις των βασικότερων καταλήξεων, στις αντίστοιχες σελίδες των μητρώων. Με την κατοχύρωση domain names των παρακάτω καταλήξεων, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτά τα μητρώα
.

    Όροι και προϋποθέσεις .EU       Όροι και προϋποθέσεις .ASIA   
   Όροι και προϋποθέσεις .ME    Όροι και προϋποθέσεις.CA
   Όροι και προϋποθέσεις .AT    Όροι και προϋποθέσεις.CO
   Όροι και προϋποθέσεις .BE    Όροι και προϋποθέσεις.TV
   Όροι και προϋποθέσεις .PRO    Όροι και προϋποθέσεις.INFO
   Όροι και προϋποθέσεις .IT    Όροι και προϋποθέσεις.FM
   Όροι και προϋποθέσεις .UK    Όροι και προϋποθέσεις.BIZ
   Όροι και προϋποθέσεις .WS    Όροι και προϋποθέσεις.BZ
   Όροι και προϋποθέσεις .MOBI    Όροι και προϋποθέσεις.DE
   Όροι και προϋποθέσεις .NL    Όροι και προϋποθέσεις.NAME
   Όροι και προϋποθέσεις .US    Όροι και προϋποθέσεις.CN
   Όροι και προϋποθέσεις .CC    Όροι και προϋποθέσεις.GS
   Όροι και προϋποθέσεις .IN    Όροι και προϋποθέσεις.MS
   Όροι και προϋποθέσεις .AM    Όροι και προϋποθέσεις.AC
   Όροι και προϋποθέσεις .MX    Όροι και προϋποθέσεις.IO
   Όροι και προϋποθέσεις .LA    Όροι και προϋποθέσεις.NU

 

 


18. Όροι χρήσης υπηρεσιών μεταπωλητών

Εκτός από τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, εάν ο πελάτης ενεργεί ως μεταπωλητής των υπηρεσιών του Papaki εφαρμόζονται, επιπλέον, οι διατάξεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

18.1 Ο μεταπωλητής ενεργώντας για λογαριασμό του πελάτη του, συμφωνεί πλήρως με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρίας Papaki Ε.Π.Ε. Ο μεταπωλητής, επίσης, συμφωνεί ότι θα ενεργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Papaki Ε.Π.Ε όπως αυτές  ισχύουν κατά τη στιγμή της σύναψης επαγγελματικής σχέσης μεταξύ του μεταπωλητή και του πελάτη του. Ο μεταπωλητής υποχρεούται να περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Papaki Ε.Π.Ε στις συμφωνίες με τους πελάτες του. Η ευθύνη του Πελάτη για το domain name του παραμένει ανεπηρέαστη.

Η εταιρία Papaki Ε.Π.Ε παρέχει μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια για χρήση του Reseller API για να διευκολύνει τον μεταπωλητή στην κατοχύρωση και διαχείριση των Domain Names και άλλων υπηρεσιών για λογαριασμό των πελατών του.

Το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας είναι ιδιοκτησία της Papaki Ε.Π.Ε και προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και άλλους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων. Περαιτέρω περιεχόμενο που βρίσκεται στο website μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς. Συμφωνείτε να μην επαναλαμβάνετε, διανέμετε, διαδίδετε, πωλείτε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή κυκλοφορείτε το περιεχόμενο αυτό μέσω της ιστοσελίδας σας χωρίς τη ρητή συναίνεση του Papaki, να μην συλλέγετε προσωπικά δεδομένα των πελατών σας, να μην αποκαλύπτετε προσωπικά δεδομένα πελατών σε τρίτους και να μην κάνετε κακή χρήση του συστήματος το οποίο σας διαθέτουμε.

Συμφωνείτε να μην δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα σας ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή σε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τους πελάτες σας ότι είστε εγκεκριμένος καταχωρητής της EURid, της ΕΕΤΤ ή της ICANN.

Ο Μεταπωλητής απαγορεύεται να εμφανίζει στο website του το λογότυπο της ICANN ή του εγκεκριμένου από την ICANN καταχωρητή, εκτός εάν έχει γραπτή άδεια από την ICANN να το πράξει.

18.2 Οποιαδήποτε συμφωνία κατοχύρωσης από τον μεταπωλητή πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις της ICANN για τους εγκεκριμένους καταχωρητές (ICANN Registrar Accreditation Agreement: http://www.icann.org/en/about/agreements/registrars) και τυχόν πολιτικές συναίνεσης (ICANN Consensus Policies), και να προσδιορίζει τον αρχικό καταχωρητή (sponsoring registrar) ή να παρέχει τρόπο για τον προσδιορισμό του αρχικού καταχωρητή, όπως μέσω link προς την υπηρεσία InterNIC Αναζήτηση Whois.

18.3 O μεταπωλητής πρέπει να προσδιορίζει τον αρχικό καταχωρητή (sponsoring registrar) εάν ζητηθεί από τον πελάτη του.

18.4 Ο Μεταπωλητής πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τον πελάτη για οποιαδήποτε υπηρεσία θα παρέχονται στον αρχικό καταχωρητή ή θα φυλάσσονται με μεσεγγύηση ή, εναλλακτικά, θα εμφανίζει μια ευδιάκριτη σημείωση στους πελάτες του κατά τη χρήση της υπηρεσίας ότι για τα δεδομένα τους δεν χρησιμοποιείται μεσεγγύηση. Στην περίπτωση της μεσεγγύηση, η συμφωνία μεσεγγύησηςθα εξασφαλίζει, τουλάχιστον, ότι τα δεδομένα θα παραχωρηθούν στον καταχωρητή σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τον μεταπωλητή και ότι η παραβίαση αυτή είναι επιζήμια για τους καταναλωτές ή το κοινό συμφέρον. Σε περίπτωση που η ICANN διαθέτει ένα πρόγραμμα αναγνώρισης των μεταπωλητών που χρησιμοποιούν μεσεγγύηση, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ο μεταπωλητής καλύπτει τα κριτήρια που καθορίζονται από τον σχετικό κανονισμό της ICANN, ο μεταπωλητής μπορεί να κάνει αίτηση για τέτοια αναγνώριση.

18.5 Ο Μεταπωλητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει link προς τη σελίδα της ICANN, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη παράγραφο 3.15 των διατάξεων της ICANN για τους εγκεκριμένους καταχωρητές (ICANN Registrar Accreditation Agreement). Επίσης, υποχρεούται βάσει του κανονισμού 3.12.7 της ICANN να προσθέσει στη σελίδα του το url: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm που αφορά στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταχωρουμένων (ICANN Registrar Accreditation Agreement, url: https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en).

18.6 Με την εγγραφή σας ως μεταπωλητής domain names και άλλων σχετικών υπηρεσιών (στο εξής "υπηρεσίες"), δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) Κατοχύρωση domain names που προσφέρονται από το Papaki συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας WHOIS
β) Υπηρεσίες DNS
γ) Έλεγχος domain name
δ) Άλλες υπηρεσίες, όπως φιλοξενία ιστοσελίδων, Sitebuilder κλπ.
ε) Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και email
στ) Υπηρεσίες για χρέωση πιστωτικών καρτών όπως και άλλες υπηρεσίες του Papaki που μπορούν να σας προσφέρθουν μέσω του λογαριασμού ή του API.

Εσείς ή/και οι πελάτες σας μπορεί να είστε οι άμεσοι χρήστες των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι πελάτες σας μπορεί να αποτελούν μεταπωλητές των υπηρεσιών σας ("μεταπωλητές σας").

Ο μεταπωλητής είναι υποχρεωμένος να έχει εντολή εγκεκριμένη από τον πελάτη του, προκειμένου να του επιτραπεί να ενεργεί στο όνομα του πελάτη του. Κάθε παραγγελία από τον μεταπωλητή για πελάτη θα πρέπει να είναι σαφής και αποδείξιμη.

18.7
α) Ο μεταπωλητής είνα υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Πελάτη του για τα θέματα σχετικά με το domain name του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του Πελάτη του.

β) Το Papaki διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη για να λάβει την αποδοχή του πριν την αλλαγή ή την προσθήκη δεδομένων σχετικά με τα domain names.

γ) Ο Μεταπωλητής δεσμεύεται να συμπεριλάβει στους δικούς του Όρους και Προϋποθέσεις, ότι ο Μεταπωλητής (που ενεργεί ως προμηθευτής/καταχωρητής για τους πελάτες του) έχει την άδεια του πελάτη του για να υπογράψει για κατοχυρώσεις και μεταφορές domain names καθώς και να τροποποιήσει τα στοιχεία σχετικά με τα domain names, όπως καθορίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν επίσης για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από το Papaki.

δ) Αν ο μεταπωλητής ζητήσει να κατοχυρώσει domain name για το οποίο απαιτείται διεύθυνση κατοικίας, ο μεταπωλητής θα πρέπει να παρέχει μια τέτοια διεύθυνση. Αν ο μεταπωλητής δεν μπορεί να παρέχει τη διεύθυνση κατοικίας, θα χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση της Papaki Ltd (από προεπιλογή).

18.8 Ο μεταπωλητής είναι αρμόδιος για την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και κατοχύρωσης ονομάτων χώρου, τιμολόγησης και τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες του καθώς και τους μεταπωλητές κάτω από τον λογαριασμό του. Το Papaki θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη αλλά και υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σας κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου, οι οποίες είναι 9 το πρωί έως 9 το βράδυ, με μερικές εξαιρέσεις σε σημαντικές αργίες.

Το Papaki μπορεί, αλλά δεν υποχρεώνεται, να παρέχει υποστήριξη άμεσα στους πελάτες του μεταπωλητή. Εάν το Papaki λαμβάνει μηνύματα από τους καταχωρητές σας ή από τρίτους σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται από τον λογαριασμό του μεταπωλητή, το Papaki είναι αρμόδιο, να διαβιβάσει τις επικοινωνίες αυτές άμεσα στον μεταπωλητή.

Σε περίπτωση που απαιτείται έγκαιρη υποστήριξη, το Papaki δύναται να εξυπηρετήσει άμεσα τον πελάτη του μεταπωλητή.

Εάν το Papaki θεωρήσει ότι παρέχετε ανεπαρκή υποστήριξη στους πελάτες του (με συνέπεια, παραδείγματος χάριν, έναν υπερβολικό αριθμό κλήσεων υποστήριξης άμεσα από τους πελάτες σας), τότε μπορεί αυτό να θεωρηθεί σαν παραβίαση της σύμβασης από τον μεταπωλητή.

Δεσμεύεστε ότι σκόπιμα ή όχι δεν θα κάνετε κακή χρήση της υποδομής των υπηρεσιών. "Κακή χρήση" σημαίνει οποιαδήποτε δράση που θα υποβιβάζει την υπηρεσία σε άλλους χρήστες.

18.9 Ο Μεταπωλητής είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις οικονομικές συνέπειες, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραγγελία, και για οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης.

Η Papaki Ε.Π.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία ή μέρος αυτής ή να αποκλείσει τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτήν εάν ισχύσει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Εάν αποτύχετε ως μεταπωλητής να καταβάλλετε οποιεσδήποτε οφειλές στην Papaki E.Π.Ε. Το Papaki έχει τη δυνατότητα να διακόψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον λογαριασμό του μεταπωλητή στην περίπτωση που αδυνατεί να καλύψει τις οφειλές του, μέσα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες συμφωνίας.

β) Εάν από υπερβολική χρήση ή κακοποίηση των υπηρεσιών ή της τεχνολογίας της υπηρεσίας δημιουργήσετε πρόβλημα σε άλλους χρήστες άλλων υπηρεσιών και του συστήματος του Papaki.

γ) Εάν χρησιμοποιείτε εργαλεία διαθεσιμότητας του Papaki ή άλλες τεχνολογίες και εργαλεία, τότε πρέπει όλες οι κατοχυρώσεις σας να γίνονται μέσα από το Papaki. Σε διαφορετική περίπτωση το Papaki διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία προς το μεταπωλητή.

δ) Εάν αναφέρετε στο δικτυακό του τόπο ότι είστε εγκεκριμένος καταχωρητής από την ΕΕΤΤ ή την Eurid ή την ICANN.

18.10 Ο μεταπωλητής συμφωνεί να κρατήσει τους οικονομικούς όρους αυτής της σύμβασης εμπιστευτικούς.

H εταιρία Papaki Ε.Π.Ε. σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εκτεθειμένη σε εσάς ή την επιχείρησή σας, για οποιεσδήποτε τυχαίες, επακόλουθες, ειδικές, ή σωφρονιστικές ζημίες ή χαμένα κέρδη ή δικαιώματα που προκύπτουν από αυτήν την συμφωνία ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται, είτε πρόκειται για την παραβίαση της εξουσιοδότησης είτε οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτήν. Το Papaki σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαφημίζει προϊόντα τρίτων ή επιτρέπει σε φορείς παροχής υπηρεσιών να διαφημίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στον δικτυακό του τόπο.

Επίσης συνάπτει συνεργασίες ή συμμαχίες με διάφορους προμηθευτές κατά διαστήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών. Εντούτοις, ο μεταπωλητής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Papaki Ε.Π.Ε. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου, ούτε θα είναι υπεύθυνο και εκτεθειμένο στο μεταπωλητή ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ο μεταπωλητής έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να δεσμευθεί από όλους τους όρους και τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας, καθώς επίσης και οποιουσδήποτε πρόσθετους κανόνες ή πολιτικές που μπορεί να θεσπιστούν από την Papaki Ε.Π.Ε. κατά διαστήματα. Αυτή η συμφωνία, καθώς επίσης και οποιοιδήποτε πρόσθετοι κανόνες και πολιτικές της Papaki Ε.Π.Ε., μαζί με όλες τις επιπλέον τροποποιήσεις, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του μεταπωλητή και της Papaki Ε.Π.Ε. σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, ενώ εκτοπίζουν και ρυθμίζουν όλες τις προγενέστερες προτάσεις, συμφωνίες, ή άλλες επικοινωνίες.

Η Papaki Ε.Π.Ε. κατά την κρίση της, μπορεί να επιλέξει να αλλάξει τους όρους, τις διατάξεις και τη λειτουργία αυτού του ιστοχώρου και της υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή. Με τη χρησιμοποίηση αυτής της υπηρεσίας παραμερίζετε οποιαδήποτε δικαιώματα ή αξιώσεις μπορεί να έχετε ενάντια στην Papaki Ε.Π.Ε.

 

18.11 Σε ειδοποιήσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να αποστέλλουμε απευθείας στον ιδιοκτήτη του domain name βάσει του κανονισμού της ΙCANN, εμφανίζεται ως αποστολέας το Papaki.

19. Όροι χρήσης για τα Πιστοποιητικά SSL

19.1 H ανανέωση ενός SSL μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

- 60 ημέρες πριν τη λήξη του για τα COMODO SSL
- 90 ημέρες πριν τη λήξη του για τα RapidSSL
- 90 ημέρες πριν τη λήξη του για τα GeoTrust SSL

19.2. Private key:

α. Αν το SSL χρησιμοποιείται για website που φιλοξενείται σε servers του Papaki, η Εταιρεία δημιουργεί και εισάγει το private key στο hosting του πελάτη. Τo Papaki δεν αποθηκεύει μόνιμα στη βάση του αυτή την πληροφορία. Το private key θα είναι διαθέσιμο μόνο για τις 24 ώρες από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί και στη συνέχεια θα διαγραφεί μόνιμα. Για λόγους ασφαλείας, συνίσταται ο χρήστης να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του το private κey κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης του SSL. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν το αποθηκεύσει και του ζητηθεί μελλοντικά από την εταιρία SSL, τότε θα πρέπει να γίνει επανέκδοση του SSL για να αποκτήσει και πάλι private key.

β. Αν το SSL χρησιμοποιείται για website το οποίο φιλοξενείται σε άλλο hosting provider, ο πελάτης πρέπει να κατεβάσει και να αποθηκεύσει το private key στον υπολογιστή του, τη στιγμή που του εμφανίζεται και να το εισάγει ο ίδιος στο hosting πακέτο του, ώστε να ολοκληρώθεί η ενεργοποίηση του SSL Πιστοποιητικού. Το private key δεν αποθηκεύεται στη βάση της Εταιρίας.

 

19.3 H διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων η οποία απαιτείται για την ενεργοποίηση των OV και EV πιστοποιητικών πραγματοποιείται από την εταιρία (Certificate Authority) η οποία παρέχει το εκάστοτε SSL πιστοποιητικό. Το Papaki δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων ούτε για την επιτυχία ή αποτυχία αυτής.20. Όροι Χρήσης ID Protect (Privacy and Proxy Services (P&P)


20.1 Γενικά
H υπηρεσία id protect είναι συνδρομητική (6.99€/έτος + VAT 24%) και ισχύει για .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, .NAME, .TV, .CC, .ME, .MOBI domain names. Ενεργοποιώντας την υπηρεσία Id Protect τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του domain name (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email) δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης WHOIS.

 

20.2 Ενεργοποίηση
α) Η υπηρεσία Id Protection μπορεί να ενεργοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: επιλέγοντάς την κατά την κατοχύρωση ενός νέου domain, στο βήμα 3 "Πρόσθετες Υπηρεσίες" ενεργοποιώντας την υπηρεσία για τα domains, μέσα από το control panel, στο Papaki.

β) Η υπηρεσία παραμένει ενεργή έως τη λήξη του domain με το οποίο συνδέεται και χρεώνεται κατ’ελάχιστον για 1 χρόνο. Η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί από 1 έως 10 χρόνια.

γ) H υπηρεσία ενεργοποιείται μετά την εξόφληση της παραγγελίας. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, το Papaki ενημερώνει την βάση του και τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη παύουν να φαίνονται στην αναζήτηση Whois. Το Papaki δεν φέρει ευθύνη για το πότε θα ενημερώσουν τις βάσεις τους τρίτες υπηρεσίες που παρέχουν αναζήτηση whois.

δ) Πριν την ενεργοποίηση της υπηρεσία Id protect, ενδέχεται τρίτες υπηρεσίες να έχουν τραβήξει ήδη τα στοιχεία WHOIS. Σε αυτή την περίπτωση, τρίτες υπηρεσίες μπορούν να διατηρούν τα στοιχεία ιδιοκτήτη για όσο διάστημα επιθυμούν και έως ότου ανανεώσουν την βάση τους.

20.3 Λήξη και Ανανέωση
α) Η υπηρεσία λήγει την ημερομηνία που λήγει και το domain name για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί.

β) Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει ενεργοποιημένη την αυτόματη ανανέωση και το id protect για ένα domain, το id protect ανανεώνεται αυτόματα μαζί με το domain.

 

20.4 Απενεργοποίηση
α) Ο διαχειριστής του λογαριασμού στο Papaki από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παραγγελία της υπηρεσίας Id Protect, μπορεί ανά πάσα στιγμή και για όσο διάστημα το επιθυμεί να απενεργοποιήσει την υπηρεσία μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του domain name στο Control Panel.

β) Σε περίπτωση απενεργοποιήσης της υπηρεσίας, τα στοιχεία ιδιοκτήτη εμφανίζονται στα αποτελέσματα whois για όσο διάστημα η υπηρεσία παραμένει απενεργοποιημένη. Μόλις ο ιδιοκτήτης επαναφέρει την υπηρεσία τα στοιχεία παύουν και πάλι να εμφανίζονται. Στο διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία παρέμεινε απενεργοποιημένη, ενδέχεται τρίτες υπηρεσίες να έχουν τραβήξει τα στοιχεία αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, τρίτες υπηρεσίες μπορούν να διατηρούν τα στοιχεία ιδιοκτήτη για όσο διαστημα επιθυμούν και έως ότου ανανεώσουν την βάση τους.

γ) Η απενεργοποίηση του id protect δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας.

20.5 Tερματισμός
α) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους περί διακοπής υπηρεσιών/συμφωνητικού (αρθ. 11.9 έως 11.16), που θα έχει ως αποτέλεσμα τα στοιχεία ιδιοκτήτη του domain να είναι εμφανή στα αποτελέσματα αναζήτησης Whois. Επιπλέον, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την υπηρεσία:

1. Όταν απαιτείται από το νόμο, με καλή πίστη ότι αυτή η πράξη είναι αναγκαία προκειμένου η εταιρία να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου, και/ή το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας.
2. Ώστε να συμμορφωθεί με μια νομική διαδικασία έναντι της εταιρίας και/ή σε απάντηση μιας εύλογης προσφυγής εναντίον της εταιρίας, όπως ορίζεται από την εταιρία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ή 
3. Για να είναι σύμφωνη με τους κανόνες, την πολιτική και τις διαδικασίες της ICANN.

 

 

β) Επιπλέον, ο πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι εάν η εταιρία βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας εν αναμονή οποιαδήποτε νομικής ή διοικητικής διαδικασίας η οποία προκύπτει από την domain κατοχύρωση του πελάτη, ή τη χρήση υπηρεσιών της Εταιρίας, η υπηρεσία μπορεί να τερματιστεί και η ταυτότητα του ιδιοκτήτη να εμφανιστεί ως ιδιοκτήτη του domain, στα αποτελέσματα whois.


γ) Σε περίπτωση τερματισμού της υπηρεσίας το ποσό πληρωμής δεν επιστρέφεται.

20.5 Επικοινωνία
α) Για οποιαδήποτε απαραίτητη επικοινωνία, το Papaki επικοινωνεί με τον διαχειριστή του λογαριασμού στο Papaki, στον οποίο βρίσκεται αυτό το domain και όχι με τον ιδιοκτήτη του domain name τα στοιχεία του οποίου προστατεύονται με το Id Protect.

β) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του domain name θέλει να επικοινωνήσει με την Εταιρία, πρέπει να αποστείλει email από την διευθυνση email του διαχειριστή του λογαριασμού, στον οποίο βρίσκεται το domain.

 

20.6 Report Abuse
Για την καταγγελία οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας που αφορά domain name που έχει ενεργοποιημένο το ID Protect και είναι κατοχυρωμένο στο Papaki, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στο Papaki την φόρμα που θα βρει εδώ.


21 Όροι Χρήσης πιστoποιητικού Let's Encrypt 


Το πιστoποιητικό Let's Encrypt παρέχεται από την Εταιρία δωρεάν σε κάθε επί πληρωμή πακέτο web hosting. Ενεργοποιείται από τον ίδιο τον Πελάτη, μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του web hosting πακέτου του - το Plesk. Το πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ όσο το πακέτο web hosting παραμένει ενεργό στο Papaki. Τα χαρακτηριστικά του ορίζονται από τo Brand πάροχο και η Εταιρία οφείλει να τα ακολουθεί. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της δωρεάν παροχής του πιστοποιητικού χωρίς άλλη προειδοποίηση.


22 Όροι χρήσης Affiliate Program

22.1Δημιουργία Affiliate λογαριασμού στο Papaki
α)Κάθε πελάτης του Papaki μπορεί να πραγματοποιήσει αίτηση για να συμμετέχει στο πρόγραμμα affiliate. Η αίτηση πραγματοποιείται οnline και αποκλειστικά από τη σελίδα μας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Το Papaki διατηρεί κάθε δικαίωμα να απορρίψει κάποια αίτηση χωρίς να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες, αν κρίνει ότι ο λογαριασμός δεν θεωρείται κατάλληλος.
β) Κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα affiliate, ο χρήστης δεσμεύεται ότι δηλώνει έγκυρα και ακριβή στοιχεία στον λογαριασμό του (ον/μο, διεύθυνση κτλ).
γ) Ο affiliate συμφωνεί να συνεργαστεί με το τμήμα affiliate και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τυχόν ζητηθούν για επιβεβαίωση στοιχείων (π.χ. ταυτότητα, λογαριασμός πληρωμής ΔΕΗ κτλ).
δ) Κάθε affiliate λογαριασμός είναι μοναδικός. Ένας πελάτης δεν μπορεί να διατηρεί περισσότερα από ένα affiliate account.
ε) Ο affiliate έχει σχέση συνεργασίας με το Papaki υπό τους όρους του συγκεκριμένου προγράμματος, και δεν εκπροσωπεί σε καμία περίπτωση την εταιρία.
στ) Ο affiliate έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης της εταιρίας.

22.2. Προϋποθέσεις για έγκυρη συμμετοχή πωλήσεων στο Affiliate πρόγραμμα
α) Για να θεωρείται έγκυρη μία πώληση, ο τελικός πελάτης θα πρέπει να είναι μοναδικός και να μην έχει πραγματοποιήσει παραγγελία στο παρελθόν για δωρεάν ή επί πληρωμή υπηρεσία στο Papaki.
β) Ο τελικός χρήστης που πραγματοποίησε την αγορά δεν θα πρέπει ο ίδιος να διαθέτει affiliate account.
γ) Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει μόνος του την αγορά, χωρίς καμία βοήθεια από τον affiliate. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανενός είδους σχέση, που να αφορά στην εν λόγω υπηρεσία, μεταξύ affiliate και τελικού χρήστη (π.χ. κατασκευή σελίδας από affiliate).
δ) Στο πρόγραμμα affiliate συμμετέχουν αποκλειστικά τα πακέτα Shared Hosting: Small, Medium ή Business, που έχουν αγοραστεί για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Δεν θα δίνεται προμήθεια σε αγορές εκτός των παραπάνω πακέτων και εκτός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος αγοράς.
ε) Ο affiliate πρέπει να είναι εγκεκριμένος από το Papaki. Πωλήσεις που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση, δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
στ) Για να θεωρηθεί έγκυρη μία πώληση, ελέγχεται η σωστή χρήση του πακέτου φιλοξενίας μετά τις 90 πρώτες ημέρες αγοράς (π.χ. δήλωση nameservers, δημιουργία λογαριασμών email, κατασκευή σελίδας, συχνότητα σύνδεσης σε control panel). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται στην αρχή κάθε μήνα και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα.
ζ) Η εκάστοτε πώληση θα πρέπει να προέρχεται από τα affiliate banners ή το affiliate URL που δίνονται αποκλειστικά από το Papaki και δεν επιτρέπεται σε αυτά να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παραμετροποίηση.
η) Τα affiliate εργαλεία που παρέχονται δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τρίτους. Αν διαπιστωθεί χρήση από τρίτους, ο affiliate λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί.
θ) Μία αγορά θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε μέσω affiliate ακόμα και 30 ημέρες μετά τη χρήση των affiliate εργαλείων, με την προϋπόθεση ότι ο τελικός πελάτης έχει επιτρέψει την αποθήκευση του αντίστοιχου cookie στον browser του. Ωστόσο, αν μέσα στο διάστημα των 30 ημερών, ο πελάτης πατήσει ξανά στο ίδιο affiliate URL/banner, η ημερομηνία λήξης του cookie επεκτείνεται για άλλες 30 ημέρες.
ι) Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης χρησιμοποιήσει affiliate εργαλεία από περισσότερους από έναν affiliate, λαμβάνουμε υπόψη το πιο πρόσφατο cookie που είχε αποθηκευτεί στον browser του τελικού χρήστη αμέσως πριν την αγορά της υπηρεσίας.
κ) Αν το cookie διαγραφεί από τον τελικό χρήστη, τότε δεν υπάρχει η δυνατότητα η πώληση να καταγραφεί και κατ’ επέκταση να αποδοθεί κανενός είδους προμήθεια στον συγκεκριμένο affiliate.
λ) Όλες οι παραγγελίες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως προς την υπηρεσία και το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης, καταγράφονται και εμφανίζονται στο περιβάλλον διαχείρισης του affiliate, εντός του Papaki Control Panel. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δοθεί και η αντίστοιχη προμήθεια, καθώς στη συνέχεια ελέγχεται η εγκυρότητα της κάθε πώλησης χωριστά.
μ) Σε περίπτωση που η υπηρεσία που έχει αγοραστεί μέσω affiliate ακυρωθεί ή απενεργοποιηθεί πριν τον έλεγχο της σωστής χρήσης, δεν δίνεται προμήθεια για την συγκεκριμένη πώληση.

22.3 Πληρωμές
α) Ο affiliate οφείλει να μας έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία τιμολόγησης και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές μέσω του affiliate προφίλ, πριν ζητήσει την καταβολή της προμήθειας.
β) Ο affiliate υποχρεούται να έχει δηλώσει έγκυρα, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία για την καταβολή της προμήθειας. Σε περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή ή και απώλεια της προμήθειας.
γ) Για να υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η καταβολή της πληρωμής, ο affiliate θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο πωλήσεις, ή αλλιώς να έχει συμπληρώσει το ποσό των 50€, όπως και να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 90 ημερών από την τελευταία πώληση. Στη συνέχεια ελέγχεται η εγκυρότητα των πωλήσεων και εφόσον εγκριθούν δρομολογείται η κατάθεση από το λογιστήριό μας.
δ) Μόλις συμπληρωθεί το ποσό των 50€ στον affiliate λογαριασμό, ο affiliate θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την έγκριση της προμήθειας μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισής του.
ε) Οι πληρωμές προμήθειας πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ευρώ με τραπεζική μεταφορά. Τυχόν προμήθειες τραπεζών επιβαρύνουν τον affiliate.
στ) Οι πληρωμές των εγκεκριμένων affiliate προμηθειών πραγματοποιούνται από το λογιστήριό μας στις 15 κάθε μήνα. Στην περίπτωση που μεσολαβεί αργία ή Σαβ/κο, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.
ζ) Χρήματα από προμήθειες affiliate που δεν έχουν ζητηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, παύουν να υφίστανται.
η) Ο affiliate υποχρεούται να δηλώσει οποιαδήποτε έσοδα προκύπτουν από την affiliate δραστηριότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
θ) Ο affiliate θα λαμβάνει το αντίστοιχο έγγραφο (αυτοτιμολόγιο/τίτλο κτήσης) για την εκάστοτε πληρωμή προμήθειας. Το συγκεκριμένο έγγραφο εκδίδεται για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση.

22.4 Προμήθειες
α) Οι προμήθειες του προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:

Πωλήσεις Προμήθεια Προμήθεια Reseller*
1-5 / μήνα 25€ 45€
6-10 / μήνα 40€ 65€
11-20 / μηνα 55€ 85€
21+ / month 70€ 105€


β) (*)Η Προμήθεια Reseller αφορά μόνο Domain Reseller λογαριασμούς που περιέχουν περισσότερα από 100 domains.
γ) Για να αποδοθεί η αυξημένη προμήθεια λόγω μεγάλου αριθμού πωλήσεων, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα προμηθειών, ο affiliate θα πρέπει να έχει επιτύχει τον εκάστοτε αριθμό πωλήσεων μέσα στον ίδιο χρονολογικά μήνα. Σε περίπτωση που κάποια πώληση δεν κριθεί έγκυρη, το ποσό προμήθειας αναπροσαρμόζεται στην βαθμίδα που ορίζει ο αριθμός των έγκυρων πωλήσεων.
δ) Η έγκριση για την απόδοση του ποσού θα πραγματοποιείται έπειτα από τον έλεγχο σωστής χρήσης (90 ημέρες), στις αρχές του επόμενου ημερολογιακά μήνα.
ε) Για να αποδοθεί η προμήθεια Reseller, θα πρέπει ο Reseller να διαθέτει περισσότερα από 100 domains σε ενεργό λογαριασμό Domain Reseller καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
στ) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα ποσά που αποδίδονται για τις προμήθειες. Οι προμήθειες που προκύπτουν από πωλήσεις που δεν έχουν εγκριθεί μέχρι την εφαρμογή της αλλαγής, θα υπολογίζονται με τα νέα ποσά.

22.5 Προώθηση
α) Ο affiliate δεσμεύεται να μην πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή στα affiliate εργαλεία που παρέχονται από το Papaki.
β) Ο affiliate δεσμεύεται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά μέσα διαφήμισης που δεν προσβάλλουν την εικόνα της εταιρίας, για την προώθηση των affiliate εργαλείων που διαθέτει. (πχ. Απαγορεύεται η προβολή affiliate banners σε site με ακατάλληλο περιεχόμενο).
γ) Ο affiliate συμφωνεί να γνωστοποιήσει με ακρίβεια, εφόσον του ζητηθεί, όλες τις τακτικές, τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για την προώθηση των υπηρεσιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, ο λογαριασμός affiliate μπορεί να απενεργοποιηθεί.
δ) Απαγορεύεται η χρήση τακτικών προώθησης που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια κέρδους προς το Papaki (π.χ. παροχή στον τελικό χρήστη μέρους της προμήθειας).
ε) Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν παράνομες τακτικές ή μέσα για την προώθηση των affiliate εργαλείων (π.χ. spam email). στ) Απαγορεύονται προωθητικές ενέργειες που εμπλέκουν το brand της εταιρίας.
ζ) Σε περίπτωση χρήσης μη θεμιτών μέσων διαφήμισης, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το affiliate account χωρίς να πληρωθούν προμήθειες που τυχόν έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τότε.
η) Ο affiliate θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι το affiliate πρόγραμμα παρέχεται από το Papaki, όπως και οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
θ) Ο affiliate δεσμεύεται ότι με τις πρακτικές προώθησης που ακολουθεί δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.
ι) Είναι στην ευχέρεια της εταιρίας να κρίνει αν η προώθηση που γίνεται από τον affiliate είναι μη θεμιτή.

22.6 Κατάργηση/Απενεργοποίηση Affiliate λογαριασμού
α) O affiliate ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει την κατάργηση του affiliate λογαριασμού του με γραπτή επικοινωνία προς το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας. Θα υπάρξει γραπτή επιβεβαίωση της κατάργησης.
β) Σε περίπτωση κατάργησης ενός affiliate λογαριασμού, απαγορεύεται πλέον η χρήση affiliate εργαλείων για οποιοδήποτε σκοπό.
γ)Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει/καταργήσει έναν affiliate λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να πραγματοποιηθεί η καταβολή των προμηθειών που μέχρι τότε έχουν συγκεντρωθεί, αν διαπιστωθεί παραβίαση των όρων χρήσης.
δ) Δεν υπάρχει η δυνατότητα καταβολής τυχόν προμηθειών που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα τη στιγμή της κατάργησης/απενεργοποίησης.
ε) Ο λογαριασμός affiliate διαγράφεται αυτόματα σε περίπτωση που δεν υπάρξει καμία έγκυρη πώληση ή καμία δραστηριότητα μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών.

ajax-loader.gif